DWERGAUTOCLUB BELGIË IS EEN VERENIGING VOOR HET BEWAREN, HET RESTAUREREN EN HET AANMOEDIGEN TOT AANKOOP VAN ALLE MERKEN VAN DWERGAUTO'S.

WE BEOGEN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN ONZE LEDEN OMTRENT TECHNIEK, LITERATUUR EN AANSCHAF VAN WISSELSTUKKEN, EN OOK HET IN DE PUBLIEKE BELANGSTELLING BRENGEN VAN DE DWERGAUTO DOOR RONDRITTEN.

 

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) behartigt de belangen van de oldtimerliefhebbers in België. Na alle mogelijke pogingen ondernomen te hebben om te onderhandelen met de bevoegde overheidsdiensten, weliswaar zonder succes, wordt het nu menens en gaan we over tot de ingebrekestelling van het Vlaams gewest en de Stad Antwerpen.

Sedert 1 februari van dit jaar is de lage emissiezone gestart voor een deel van de stad Antwerpen. De gevolgen en de opgelegde critaria zijn nefast voor eigenaars van oude voertuigen. De impact van deze oldtimers op het milieu is volstrekt verwaarloosbaar en het gaat meestal niet om dieselwagens. In de LEZ Antwerpen bevinden zich amper 1000 van dergelijke oldtimers.

De Stad heeft ervoor gekozen om voertuigen tussen de 30 en de 40 jaar onvoorwaardelijk te verbieden, zonder uitzondering, ook voor haar eigen stadsbewoners. Concreet betekent dit dat de eigenaars dus met hun oude wagen hun garage dus niet meer mogen verlaten.

De BFOV heeft dit meermaals aangekaart op de verschillende politieke niveau's met de vraag om onder O-plaat vrijstelling te geven (zoals in onze buurlanden) en niet, zoals vandaag, vanaf 40 jaar. De BFOv is van mening dat de norm van 40 jaar geen enkele wettelijk verantwoorde basis heeft.

Noch de Stad Antwerpen, noch de Vlaamse regering, hadden oor naar de verschillende argumenten van onze federatie. Hierdoor werd de BFOV verplicht de hulp in te roepen van een gerenomeerd advocatenkantoor om advies in te winnen inzake de juridische inslag en de stappen die kunnen worden ondernomen om stad en gewest te laten bijsturen. Het bekomen advies is ons zeer gunstig gezind en wel om de volgende redenen:

  1. Overschrijding van bevoegdheid: creatie van milieutechnische regels waarvan de gevolgen de LEZ overstijgen. Oldtimers worden in de LEZ "opgesloten".
  2. Schending van gelijkheidsbeginsel: 40 jaar regel is zuiver arbitrair en heeft geen wettelijke basis. Euronorm werd pas ingesteld vanaf 1992. Bewijs van conformiteit voor deze datum is onmogelijk.
  3. Ontbreken van MER (Milieu Effecten Rapport): mogelijke onwettelijkheid van gans het LEZ-systeem.
  4. Verkapte onteigening van roerend goed: oldtimers verliezen recht op gebruik en genot als onderdelen van het eigendomsrecht.

Persconferentie

Om haar standpunten kracht bij te zetten en zo de nodige media-aandacht te bekomen, nodigde de BFOV de pers uit op vrijdag 3 maart 2017 om 14.00 uur, ter gelegenheid van de opening van het Antwerp Classic Salon.

Conclusie

De BFOV

  • vraagt enkel respect voor het historisch automobielerfgoed, het eigendomsrecht en de eerbiediging van de wettelijke regels voor het inrichten van een LEZ;
  • gaf de opdracht aan het advocatenkantoor om een aangetekende ingebrekestelling van Stad en Vlaams Gewest te sturen en ze zal indien nodig mogelijke procedures voor de rechtbank voeren;
  • blijft het onderste uit de kan halen om onze doelstelling te bereiken, namelijk totale uitzondering voor oldtimers vanaf 30 jaar oud.

Peeter Henning
CEO BFOV

DWERGAUTOCLUB BELGIË IS EEN VERENIGING VOOR HET BEWAREN, HET RESTAUREREN EN HET AANMOEDIGEN TOT AANKOOP VAN ALLE MERKEN VAN DWERGAUTO'S.

WE BEOGEN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN ONZE LEDEN OMTRENT TECHNIEK, LITERATUUR EN AANSCHAF VAN WISSELSTUKKEN, EN OOK HET IN DE PUBLIEKE BELANGSTELLING BRENGEN VAN DE DWERGAUTO DOOR RONDRITTEN.