DWERGAUTOCLUB BELGIË IS EEN VERENIGING VOOR HET BEWAREN, HET RESTAUREREN EN HET AANMOEDIGEN TOT AANKOOP VAN ALLE MERKEN VAN DWERGAUTO'S.

WE BEOGEN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN ONZE LEDEN OMTRENT TECHNIEK, LITERATUUR EN AANSCHAF VAN WISSELSTUKKEN, EN OOK HET IN DE PUBLIEKE BELANGSTELLING BRENGEN VAN DE DWERGAUTO DOOR RONDRITTEN.

 

Het gevaar in de tank noemt ethanol.

Bijna niemand is zich bewust van de gevaren die in een brandstoftank en de leidingen van het brandstofsysteem kunnen schuilen

Het gevaar in de tank noemt ethanol. (bron: bactofin.de 01/09/2020) 

Bijna niemand is zich bewust van de gevaren die in een brandstoftank en de leidingen van het brandstofsysteem kunnen schuilen. Tankroestbescherming is vooral vereist bij oudere voertuigen, terwijl plastic tanks steeds vaker worden gebruikt in moderne voertuigen. De huidige brandstoffen, die moeten worden gemengd met een wettelijk voorgeschreven aandeel biobrandstof (ethanol), blijven echter problematisch voor alle voertuigen. We kennen deze brandstoffen als:

  • superbenzine (E5 met maximaal 5% ethanol)
  • super E10 (met maximaal 10% ethanol)

in de brandstof.

Vanaf 1 oktober 2019 zijn de brandstofpompen voorzien van E10 benzine. Aan de benzinepomp zelf wordt dit ook kenbaar gemaakt door een ronde sticker met 'E10' als opdruk. Deze E10 brandstof is in principe de reguliere Euro95, wat staat voor een octaan getal van 95.

Wat gebeurt er met de ethanol in de tank?

Ethanol wordt als bio-alcohol beschouwd. Alcoholen zijn hygroscopisch; het water verzamelt zich in de tank en vormt een ideale voedingsbodem voor micro-organismen zoals bacteriën, gisten en schimmels. Bij langere stilstandstijden zet deze de alcohol op het grensvlak tussen het water en het alcoholmengsel om in azijnzuur.

Het tempo waarmee het water zich verzamelt in de brandstoftank en in de ethanol is afhankelijk van de hoeveelheid lucht in de brandstoftank en temperatuurschommelingen. Als de temperatuur van de brandstoftank stijgt wordt de uitzettende lucht naar buiten gelaten door de verluchting van de brandstoftank, wanneer de temperatuur van de brandstoftank daalt wordt er lucht (met vers vocht, water) naar binnen gelaten door de verluchting van de brandstoftank.

Zijn de temperatuurschommelingen groot in bijvoorbeeld een tuinhuis zal dit proces sneller verlopen dan in een omgeving met kleine temperatuurschommelingen zoals een kelder.

Azijnzuur?

Azijnzuur in de tank ontstaat wanneer bacteriën de alcohol (ethanol) niet volledig inademen. Hiervoor hebben deze micro-organismen een grote hoeveelheid zuurstof nodig, die dankzij het systeem van de verluchting in elke tank aanwezig is. Door de bewegingen van het motorvoertuig tijdens het rijden wordt de brandstof herhaaldelijk verrijkt met zuurstof en gemengd. Maar zelfs zonder de aanwezigheid van micro-organismen leidt de pure veroudering van de ethanol, in combinatie met zuurstof, tot oxidatie tot azijnzuur in de tank. De corrosieschade die azijnzuur vervolgens veroorzaakt aan plaatstalen tanks en metalen delen van het brandstoftoevoersysteem is verwoestend omdat azijnzuur de natuurlijke vijand is van alle metalen. Azijnzuur is een van de snelste en meest agressieve corrosieversnellers.

Omgekeerd betekent dit afbraakproces dat onze moderne benzinebrandstoffen in zeer korte tijd hun ontvlambaarheid verliezen. Bestuurders van klassieke auto's en voertuigeigenaren met zomer- en winterauto's kennen het probleem. Het voertuig start in het voorjaar moeilijk of start helemaal niet.

Vlotterkamer carburator 

Oplossingen?

Oplossing 1: (bron: bactofin.de 01/09/2020) 

Een brandstofadditief toevoegen om de nadelige effecten van ethanol te onderdrukken bij niet extreem lange (jaren) overwinteringsperioden en grotere volumes benzine. Dit is een niet zo moeilijke dosering: vb bactofin heeft als mengverhouding 1:1000, dus 30l tanken, 30ml bactofin toevoegen.

Oplossing 2: (bron: nieuwsmotor.nl 13/02/2020)

Na onderzoek door Nieuwsmotor.nl blijkt echter dat in de zogenaamde "premium" benzines, van oudsher ook wel 'Super" genoemd, in bijna alle gevallen helemaal géén bio-ethanol is toegevoegd, waardoor dit een duurder maar toch aantrekkelijk alternatief wordt. Veelal wordt er gedacht dat 10% van als E10 gemerkte "super brandstof ook daadwerkelijk voor 10% uit bio-ethanol bestaat. Dit klopt echter niet. De wet zelf zegt hierover dat E10 benzine voor minimaal 8,5% moet bestaan uit biobrandstof. Dit is dus echter het minimale waaraan voldaan dient te worden, in totaal mag er maximaal 10% bio-ethanol worden gebruikt. Wat ook vastgelegd is in de wet, is het aantal pompen dat beschikbaar moet zijn voor E10 per station. Kort gezegd komt het hier op neer dat pompstations met meer dan één pomp verplicht zijn om minimaal de helft van de pompen te voorzien van E10 benzine, de rest blijft vrij indeelbaar. Pompstations die maar één benzinepomp hebben zijn vrij om deze naar eigen inzicht te vullen met een benzine naar keus. In praktijk komt dit er op neer dat er bij deze enkele pompen alleen E10 te verkrijgen is, terwijl en bij de stations met meerdere pompen ook de zogenaamde 'premium' brandstoffen worden aangeboden. Deze premium brandstoffen zijn gemiddeld genomen 10 cent duurder dan de E10 variant. Daar staat echter tegenover dat de fabrikanten claimen dat deze brandstoffen beter zijn voor de motor, zuiniger omspringen met brandstof en zorgen voor een hoger vermogen. Dit laatste met name voor motoren met standaard al een hoog rendement. Opvallend is hierbij echter dat deze brandstoffen in bijna alle gevallen wèl zijn voorzien van een E5-sticker, wat doet vermoeden dat deze brandstoffen alsnog een bepaalde hoeveelheid biobrandstof bevatten. Reden voor Nieuwsmotor.nl om eens op onderzoek uit te gaan bij de grote benzinemerken van Nederland.

BP

Onder de naam BP Ultimate biedt dit van oorsprong Engelse bedrijf de premium brandstof aan. Deze maakt gebruik van de zogenoemde actieve formule. Deze zou volgens BP moeten zorgen voor een schone motor doordat het vuil aan de moleculen van de brandstof hecht in plaats van aan de onderdelen van het motorblok en brengt daarnaast een beschermende laag aan op deze onderdelen. Toch is ook hier de pomp voorzien een E5-etiket. Op de website geeft BP echter aan dat er geen ethanol wordt toegevoegd aan de Ultimate benzine. In een gesprek met Nieuwsmotor.nl geeft de persvoorlichting van BP aan dat er inderdaad geen ethanol wordt toegevoegd aan de Ultimate brandstoffen. De reden van de E5-sticker is dat deze verplicht is. Tot 5% van de brandstof kán dan voorzien zijn van ethanol, maar in het geval van BP is dit dus 0%.

Esso

Als onderdeel van Exxonmobil biedt Esso in Nederland en België onder de naam Synergy-brandstoffen de benzine aan. Voor de premium brandstof wordt de naam Synergy Supreme+ gebruikt. Uiteraard ook hier de claim dat de motor schoon gemaakt wordt en dat het helpt tegen bezinking van vuil in de motor. Verder wordt expliciet aangegeven dat een hoger rendement haalbaar is, met name wanneer de motor standaard al een hoog vermogen levert. Op de website staat verder niets vermeld over het al dan niet toevoegen van biobrandstof bij de Supreme+. Via een korte e-mail laat Esso aan ons echter weten dat Synergy Supreme+ vrij is van ethanol bijmenging.

Lukoil

Bronnen binnen Lukoil bevestigen aan Nieuwsmotor.nl dat er bio-ethanol wordt toegevoegd. Over de hoeveelheid kunnen ze echter geen uitspraken doen, omdat zij de Superplus opkopen bij verschillende raffinaderijen. Hierdoor verschilt de hoeveelheid bio-ethanol per levering. Wel is het zo dat er nooit meer dan 5% bio-ethanol gebruikt wordt. Enkel voor de Euro95 heeft Lukoil een eigen raffinaderij in Zeeland. Als laatste geeft Lukoil aan dat wanneer je geen problemen ondervond met de oude Euro95, je ook geen problemen zult ondervinden met de Superplus 98.

Shell

V-Power is de naam die Shell heeft voor de premium brandstof aan de pomp. Deze is verrijkt met de Dynaflex technologie. Evenals de BP-Ultimate zou deze moeten zorgen een betere prestaties door een octaan getal van 98. Wat ook zou moeten zorgen voor betere prestaties is dat de wrijving minder is dan bij Euro 95. Tevens claimt Shell dat tot 80% van de bestaande vuilafzetting verwijderd kan worden door gebruik van V-power en zo zorgt voor een schonere motor. Ook hier echter weer een E5-sticker. In een uitgebreide reactie aan Nieuwsmotor.nl laat Shell weten dat er geen bio-ethanol aan V-Power wordt toegevoegd. Er is simpelweg geen sticker die kenbaar maakt dat er 0% in verwerkt is. Verder geeft Shell aan dat premium brandstoffen wel goedkeuring moeten krijgen vanuit de EU. Hiervoor dient de brandstof aan allerlei regels te voldoen, waaronder aantoonbaar minder verbruik opleveren. Shell geeft aan binnen de BeNeLux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland biovrije premium brandstof aan te bieden. In Frankrijk kwam de V-power op die wijze echter niet door de keuring, waardoor er toch een percentage biobrandstof toegevoegd is. Over de andere landen wist Shell geen gegevens aan te dragen.

Texaco

Ook Texaco heeft een premium brandstof, Euro XL 98. Ook zij geven aan de motor hierdoor schoner, zuiniger en krachtiger wordt. Dit bereikt Texaco door de toevoeging van additieven. Veel informatie wordt er op de website echter niet gegeven. Wel wordt daar expliciet melding gemaakt dat er geen bio-ethanol in de premium brandstof verwerkt wordt. Texaco bleek na meerdere pogingen helaas niet bereikbaar voor commentaar.

Total

Total Excellium 98 is de naam van de premium brandstof van Total. In tegenstelling tot Shell en BP worden aan de Excellium wel biobrandstoffen toegevoegd. Dit wordt ook bevestigd door de pomphouder en de woordvoerder van Total zelf. Vaak is dit echter minder dan 5%. Wat ook geheel in lijn ligt met de E5-sticker die deze brandstof draagt. Volgens de woordvoerder is het vooral een accijnskwestie, maar hoe dit precies zit blijft wat onduidelijk, evenals de exacte hoeveelheid biobrandstof die wordt gebruikt. Op de website geeft Total zelf echter aan dat het te maken heeft met de nieuwe Europese richtlijnen, die aangeven dat er meer biobrandstoffen gebruikt moeten worden. Ondanks de toevoeging van biobrandstof geeft Total aan dat Excellium alsnog geschikt is voor oudere motoren.

Kort gezegd verschilt het per fabrikant of er al dan niet biobrandstof wordt toegevoegd aan de premium benzine. De hoeveelheid is echter niet afhankelijk van de E5 sticker die overal zichtbaar is. In het geval dat er biobrandstof is toegevoegd blijft vaak ook onduidelijk hoeveel dit dan precies is. Wel is duidelijk dat wanneer er geen biobrandstof wordt toegevoegd, de premium-brandstof moet voldoen aan strenge eisen die voor iedere fabrikant gelijk zijn. Hoe de wetgeving precies in elkaar zit blijft wat schimmig en onduidelijk, maar de Europese richtlijn geeft aan dat fabrikanten in ieder geval 6% minder CO2 moeten uitstoten met de brandstoffen. Dit betekent in de praktijk dat de meeste benzinemerken de bio-ethanol alleen bijmengen in de "gewone" benzine, waarmee aan de algemene verplichting voor het hele merk wordt voldaan. In theorie zou de lagere CO2-uitstoot ook kunnen door bijvoorbeeld een efficiëntere raffinage. Met het steeds strenger worden van de regels lijkt het verder dan ook een kwestie van tijd voordat alle fabrikanten in meer of mindere mate biobrandstof toe moeten voegen aan de premium brandstoffen, maar voorlopig geldt dus dat bovenstaande merken dat (nog) niet doen.

Oplossing 3: (bron: aspen-benelux.nl 01/09/2020)

Wat is alkylaatbenzine?

De naam alkylaatbenzine is afkomstig van het woord alkylering. Zo heet het proces waarmee de grondstof alkylaat wordt geproduceerd.

Van gas naar vloeistof

Alkylaat is een olieproduct, het is een synthetisch geproduceerd benzinecomponent. Het alkyleringsproces vindt plaats in olieraffinaderijen. Van overtollige gassen uit de destillatie van ruwe olie en oliekrakers wordt alkylaat gevormd. Door het samenvoegen van gasvormige butaanmoleculen wordt een zeer zuivere vloeistof gemaakt; alkylaat is één van de schoonste aardolieproducten die kunnen worden geproduceerd. Alkylaatbenzine bestaat uit maximaal tien verschillende componenten terwijl gewone benzine uit wel 350 verschillende componenten kan bestaan. Er zijn maar een paar raffinaderijen ter wereld in staat om alkylaatbenzine te produceren.

Waarom alkylaatbenzine?

Alkylaatbenzine is de meest hoogwaardige kwaliteit benzine die op dit moment technisch haalbaar is. Kleinere viertaktmotoren stoten relatief veel schadelijke uitlaatgassen uit die u direct inademt. Het bevat vrijwel geen schadelijke stoffen zoals benzeen, tolueen en zwavel. Hierdoor zijn zowel de brandstofdampen als de uitlaatgassen beduidend minder schadelijk. Dit heeft voordelen voor u, voor het milieu en voor uw machine. Uw machine loopt beter en start altijd. Loopt beter omdat er veel minder koolvorming ontstaat. Start beter omdat alkylaatbenzine jarenlang houdbaar is en daarbij haar kwaliteit behoudt, ook na een lange periode van stilstand. Op de langere termijn bespaart u dus op onderhoudskosten. Alkylaatbenzine is aangenaam in het gebruik omdat het vrijwel reukloos is.

In gewone benzine zitten schadelijke stoffen zoals benzeen, olefinen, aromaten en zwavel. Alkylaatbenzine bevat vrijwel geen van deze schadelijke stoffen en is daarom 99% schoner dan gewone benzine.

Altijd starten door jarenlange houdbaarheid

Gewone benzine bederft snel. Tijdens dit proces, ’vergomming’ genaamd, scheiden de componenten zich van elkaar en verandert de originele samenstelling van de benzine waardoor de motor niet meer start. Dit is vooral een probleem voor machines en voertuigen die lange periodes niet gebruikt worden. Alkylaatbenzine is daarentegen jarenlang houdbaar zonder dat er vergomming optreedt. Machines en voertuigen op alkylaatbenzine kunnen maanden, of zelfs jaren gestald worden en starten altijd probleemloos. Dit is niet alleen makkelijk, maar scheelt ook kostbare onderhoudsbeurten!

Aspen bevat geen ethanol

Gewone benzine bevat tegenwoordig ruim 5 % ethanol. Voor auto’s levert dit vrijwel geen problemen op, maar voor machines kan de toevoeging van ethanol storingen geven:

  • Ethanol bindt vocht, de benzine verzuurt hierdoor in de tank
  • Verzuring veroorzaakt oxidatie van het brandstofsysteem
  • Een aangetast brandstofsysteem geeft startproblemen

Alkylaatbenzine bevat geen ethanol en dus kunt u altijd probleemloos uw machine starten!

Overschakelen van gebruikte 2-takt benzinemotoren op alkylaatbenzine

Alkylaatbenzine kan zowel gebruikt worden voor viertaktmotoren als tweetaktmotoren. Bij de tweetaktmotoren moet er echter nog altijd op de juiste mengsmering gelet worden!!

Bij het overschakelen van gebruikte 2-takt benzinemotoren op alkylaatbenzine is het belangrijk rekening te houden met de volgende zaken:

  1. Indien een gebruikte motor erg (inwendig) vervuild is met koolaanslag, dan moet er rekening mee gehouden worden dat alkylaatbenzine deze koolaanslag schoon zal gaan branden. Indien een sterk verontreinigde motor ineens volledig overgeschakeld wordt op alkylaatbenzine dan kan het zijn dat er te veel kool ineens los komt. Deze overmaat aan kool kan een “vette bougie” veroorzaken, “snot” in de uitlaat. Indien het vermoeden bestaat dat een motor veel koolaanslag bevat, dan adviseren wij om in overleg met een alkylaatbenzine verkooppunt deze machine / dit voertuig over te laten schakelen. Een bijkomend effect kan zijn dat in het begin, tijdens het schoonbranden van de motor, de uitlaatgassen extra kool bevatten. Dit betekent dat de uitstoot van de machine / het voertuig niet gelijk het volledige voordeel van alkylaatbenzine laat zien. Na 2 of 3 tankbeurten zal deze extra kooluitstoot verdwijnen.
  2. Een ander aspect waar eventueel rekening mee gehouden moet worden is het feit dat sommige motoren nog uitgerust zijn met pakkingen met een hoog gehalte aan natuurrubber. De oplosmiddelen in gewone benzine (zoals tolueen, een gezondheidsschadelijke stof!) zorgen ervoor dat natuurrubber wat gaat opzwellen. Bij alkylaatbenzine, nagenoeg vrij van deze schadelijke oplosmiddelen, zal het rubber weer haar natuurlijke vorm aannemen. Dit kan in een enkel geval voor problemen zorgen. Zo kan bijvoorbeeld het membraan van de carburateur wat verharden. Dit kan het geval zijn als de machine / het voertuig slecht wil starten, het membraan moet namelijk de benzinetoevoer regelen. Het vervangen van zo’n membraan lost het probleem op. De meeste fabrikanten passen al jarenlang pakkingen en materialen toe die hier geen of veel minder last van hebben.
  3. Het kan zijn dat de afstelling van uw carburateur iets gewijzigd moet worden. Bij professionele gebruikers, die gewend zijn om zelf hun machine af te stellen in het werk, zal dit automatisch gebeuren. Anders adviseren wij om eventueel uw machine / uw voertuig bij een alkylaatverkooppunt af te laten stellen.

Moet er nu altijd gereden worden met alkylaatbenzine?

Kan wel, maar moet niet. Je kan de brandstoftank altijd leegmaken en de carburator laten leegdraaien vooraleer je de brandstoftank vult met een goede scheut alkylaatbenzine al je je dwergautootje voor langere tijd opbergt. Best nog eens laten draaien vooraf, zodat de alkylaatbenzine goed in het systeem zit.

Rubberzwel?!

Aspen wordt in de Benelux verdeelt door GVG Oliehandel BV (Van Gelder) uit Nijmegen. GVG Oliehandel vertegenwoordigt momenteel zeven merken. Zij zijn onafhankelijk Benelux-importeur van Aspen en internationaal actief met hun eigen merken AgealubeFillpartnerEcomaxx en Firelux. Hun dochteronderneming C-inco ontwikkelt, produceert en verkoopt reinigingsmiddelen voor de industrie en doet hetzelfde voor de consument onder het merk Gently.

Eén van die merken "Ecomaxx" voert een alkylaatbenzine die zich toelegt op klassiekers, namelijk: "Ecomaxx Classic Car Fuel".

Via een vraag van één van de leden, zijn wij aan volgend antwoord gekomen:

Wij raden u af om Aspen 4 te gebruiken in uw klassieker.
Aspen is een pure alkylaatbenzine die zeer geschikt is voor tuinmachines als kettingzagen, bosmaaier, bladblazers en grasmaaiers. Deze machines lopen dan ook vrijwel altijd op een alkylaatbenzine.
De rubbers, slangen en pakkingen in uw klassieker zijn gewend aan een bepaalde uitzetting, de zogenaamde rubberzwel. Deze rubberzwel wordt in stand gehouden door aromaten als benzeen en tolueen in gewone pompbenzine als E5 en E10. Aspen bevat deze aromaten niet en daarom is de kans op lekkages bij uw klassieker aanwezig. De rubbers en pakkingen zullen namelijk krimpen.

Aangezien wij vergelijkbare vragen al vele jaren ontvangen, hebben wij een aantal jaren geleden, onder ons merk Ecomaxx, een nieuwe brandstof op de markt gebracht: Classic Car Fuel.
Classic Car Fuel is net zo schoon en puur als Aspen, echter hebben wij aan deze brandstof schone additieven toegevoegd die de rubbers en pakkingen in uw klassieker in stand houden. Meer informatie en verkooppunten treft u aan op onze website: https://www.ecomaxx.nl/productlijnen/classic-cars/
Aan Classic Car Fuel hoeft geen loodvervanger te worden toegevoegd. U kunt Classic Car Fuel zo gebruiken, zonder toevoegingen. Voor de winterstalling is ‘t het beste om uw tank zo ver mogelijk leeg te rijden. Een Jerrycan Classic Car Fuel te tanken. Nog een laatste ronde te rijden zodat de brandstof goed in het systeem zit en daarna nog een jerrycan toe te voegen. Uw klassieker komt zo probleemloos de winter door. Bovendien zult u merken dat de verbranding een stuk beter is en u en uw mede weggebruikers minder last van geur en rook ervaren.

Met vriendelijke groet,

Dirk Eppink
Marketing

www.gvg.nl

Oplossing 4:

Waar geen ethanol of benzine is, zal die ook niet slecht worden. Dus kan je je brandstoftank altijd leegmaken en de carburator laten leegdraaien.

Kan wel, maar hou er rekening mee dat rubbers en kunstofdelen kunnen opdrogen en krimpen!!

Tenslotte:

Alle hierboven vernoemde technieken zijn voorzien van een bronvermelding, ik heb tenslotte het warm water ook niet zelf uitgevonden en zijn toe te passen op eigen risico. De auteur van dit artikel kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Het is op te merken dat deze technieken gepaard gaan met extra kosten, maar elk jaar je carburator en brandstofsysteem reinigen daar wordt je dwergautootje ook niet beter van.

DWERGAUTOCLUB BELGIË IS EEN VERENIGING VOOR HET BEWAREN, HET RESTAUREREN EN HET AANMOEDIGEN TOT AANKOOP VAN ALLE MERKEN VAN DWERGAUTO'S.

WE BEOGEN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN ONZE LEDEN OMTRENT TECHNIEK, LITERATUUR EN AANSCHAF VAN WISSELSTUKKEN, EN OOK HET IN DE PUBLIEKE BELANGSTELLING BRENGEN VAN DE DWERGAUTO DOOR RONDRITTEN.